ข่าวประชาสัมพันธ์ 

     
บรรยากาศ วันแรกของการประเมิน 
คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 2 กันยายน 2558 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เพิ่มเติม
โครงการอบรมจริยธรรม
โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต 
เพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 
เพิ่มเติม


 รับสมัครนักศึกษา 

     
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   สาขางานการบัญชี
  สาขางานการตลาด
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางานการโรงแรม
  สาขางานท่องเที่ยว
  สาขางานภาษาต่างประเทศ

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สาขางานการบัญชี
  สาขางานการตลาด
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางานการโรงแรม
  สาขางานท่องเที่ยว
  สาขางานภาษาต่างประเทศ 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  จังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานเขตพื้นที่ภูเก็ต
  หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)
  กยศ. Jobs Online
  UniNet

 http://www.opec.go.th/

                                                                                      

                                                                                     

 

ข้อมูลบริการ

 

ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com