เพิ่มเพื่อน

+เพลงมาร์ชประจำวิทยาลัย

เพลงประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

เพลงมารช์ภูเก็ตเทคโนโลยี

พวกเราโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยีเกียรติคุณความดีนั้นมีนานมา

มีใจภักดิ์รักชาติศาสนาราชาตามคำปฏิญญาสถาบัน

เกริกไกรธำรงคงมั่นทุกวิชาการฝึกและเรียนชำนาญทุกงานครบคัน

ความประพฤติทุกคนต่างฝึกฝนพร้อมสรรพ์จึงมีจรรยาบรรณและวินัย

พวกเราทุกคนคงมั่นทำแต่ความดีเกียรติและศักดิ์ศรีเรามีชื่อเลื่องลือไป

เป็นที่เชื่อถือสังคมพากันเลื่อมใสธุรกิจก้าวไปด้วยเรา

พวกเราโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยีที่แหละเพชรเรือใบมีและนกตราเรา

ธงงามสีฟ้าขาวเกริกเกียรติไกรลำเนาผองเราชาวภูเก็ตเทคโนฯ

 

เพลงมารช์ฟ้าขาวเราเกริกไกร

แกร่งดังเพชรเม็ดเด็ดงามแกร่งคนขามเพราะความเกรียงไกร

ตราแห่งเราสำเภากางใบฝ่าคลื่นไปเหมือนดังชีวา

เพื่อความหวังสมดั่งปองเราทั้งผองพร้อมชิงชัยมา

เพื่อศักดิ์ศรีทุกการกีฬาธงสีฟ้า-ขาวเราเกริกไกร

ตรามีนกคาบประกาศเพชรตรา “ภูเก็ตเทคโน” ผ่องใส

เราเข้มแข็งทั้งแรงกายใจตลอดสมัยเก่งเรียนและกีฬา

โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยีเด่นศักดิ์ศรีนั้นมีนานมา

ความภูมิใจทุกคนบูชานี่แหละหนาสถาบันเรา

 

เพลงตะลุงภูเก็ตเทคโน

โรงเรียนภูเก็ต (รับ)  เทคโนโลยี (รับ)  ถนนเทพกระษัตรี (รับ)  ตำบลตลาดใหญ่ (รับ)

จังหวัดภูเก็ต (รับ)  เป็นมุกเอเชีย (รับ)  เราเป็นมุกการศึกษา (รับ)

มีคุณภาพทางวิชาการและเชี่ยวชาญทักษะสูงค่า

ปฏิบัติเสริมภาควิชาเด่นจรรยามารยาททั่วกัน

ตราเรือสำเภา (รับ)  เพชรเพราพรายพรรณ (รับ)  มีนกสื่อสัมพันธ์ (รับ)  ถึงกันทุกที่ (รับ)

เรือคือการค้า (รับ)  เพชรคือความดี (รับ)  รวมนกสื่อสารมี (รับ)  นี่แหละเครื่องหมายเรา (รับ)

ความประพฤติและระเบียบวินัยทราบทั่วไปใกล้ไกลลำเนา

โรงเรียนภูเก็ต เทคโนโลยีเราก้องนามเพริศเพราเพราะพวกเราช่วยกัน

Visitors: 95,613