ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อฝ่ายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องต่อไปนี้

1. ระเบียบการแต่งกาย

2. สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

3. ร่วมกิจกรรม ตามหลักสูตร และกิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมที่วิทยาลัยกำหนด ตามลักษณะกิจกรรม เช่น

กลุ่มสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม กีฬาสี ไหว้ครู ฯลฯ

4. พิจารณาความผิดและลงโทษ นักเรียน นักศึกษา ที่เกิดขึ้นตามลักษณะความผิด  ตั้งแต่ ความผิดสถานเบา

ความผิดสถานกลาง ความผิดสถานหนัก และความผิดสถานหนักพิเศษ

ข้อมูลบริการ

 

ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com